zpátky

Novinky v Internetovém bankovnictví mBank od 14. června 2009 (2. část)

Druhá část článku o připravovaných změnách v Internetovém bankovnictví poodhalí i změny „neviditelné“, takže si budete moci přečíst i něco o přípravách na nové produkty.

Toto je pokračování článku Novinky v IB mBank - 1. část. Nejprve bych ale rád dokončil představení změn aktuálních od 14. června. Skončili jsme u účtů, kde chybí zmínka ještě o jedné změně. Dosud jste si mohli potvrzení o transakci vytisknout v detailech transakce. Nově přibyla možnost vytvořit si PDF soubor s obdobným potvrzením najednou pro více transakcí. Jak to přesně vypadá: ve výpisu Transakční historie přibyl checkbox k zaškrtnutí a dole je tlačítko „Tisk potvrzení“, po němž se vám otevře PDF soubor obsahující potvrzení všech zaškrtnutých transakcí. Jde tedy o sloučení existujících potvrzení jednotlivých operací do jednoho souboru – a právě proto se nemění ani jejich funkčnost jako taková (a nelze tedy zahrnout potvrzení o provedeném inkasu).

Obrazovka se souhrnem platebních karet

Nyní již přejdeme ke kartám – na obrázku níže vidíte, že došlo ke sloučení sekcí platebních a kreditních karet, a zároveň ke skrytí plného čísla u všech karet, což snižuje riziko zneužití (např. je-li počítač infikován trojským koněm, který se snaží získat další citlivé údaje a uživateli ukáže napodobeninu stránek společnosti Visa).

Podobně jako u účtů, i u kreditních karet bude vidět součet úvěrových rámců a dostupných zůstatků (dnes ještě neaktuální, ale užitečné, až se objeví např. co-brandové kreditní karty, tedy vydávané ve spolupráci s dalšími partnery). Další změnou, která je jistě přínosem, je úprava stránky On-line splátka kreditní karty. Velmi přehledně je zde zobrazeno, jaká je částka ke splacení z posledního výpisu i jaké je celkové zadlužení kreditní karty.

On-line splátka kreditní karty

U mHypotéky (podobně to bude i u mPůjčky Plus) nově vidíte úrokovou sazbu hned na první souhrnné obrazovce a přibyla možnost exportu harmonogramu splátek (do formátů HTML, PDF a CSV). V této souvislosti je asi na čase napsat pár slov k již dříve avizované mPůjčce Plus. Její pilotní spuštění je připraveno na období krátce po releasu. Bude zatím oslovena pouze skupina vybraných stávajících Klientů, protože prvním spuštěným scénářem bude předschválená varianta. Nabídka jim bude zaslána e-mailem, pro schválení bude nutná návštěva obchodního místa, ale riziko zamítnutí bude téměř nulové. Na rozdíl od stávající mPůjčky v tomto případě dochází po schválení k převedení plné hodnoty úvěru na Klientovo mKONTO. Splátka je stálá (s výjimkou první a poslední, ty mohou být odlišné, což souvisí s možností vybrat si den v měsíci, kdy chce Klient automatické strhávání splátky). Příští týden zveřejníme i úrokové sazby, ale již nyní můžeme říci, že budou výhodnější, než u současné mPůjčky. Samozřejmostí zůstává nula za vedení úvěru a možnost předčasné splátky bez jakýchkoliv sankcí.

V sekci Nastavení si můžete sami nově změnit korespondenční adresu bez nutnosti osobní návštěvy nebo posílání dokumentů.

Dost zásadní úpravou je převedení celého Internetového bankovnictví na CSS styly. Co to znamená? Na první pohled změna vidět není, ale kromě zrychlení IB a snížení zátěže serverů to velmi zjednodušeně znamená, že je jasně oddělen vzhled a obsah stránek. To v důsledku vede k tomu, že rozhodneme-li se změnit vzhled IB, bude to mnohem jednodušeji proveditelné, než dosud. Nechci předbíhat, ale třeba přání změnit barvy ze současné kombinace směrem k jiné, která by věrněji odrážela typické „barvy mBank“, se mnou sdílí i řada kolegů…

Jako i v předchozích případech, součástí releasu jsou i produkty a funkce, které nejsou vidět a „odtajněny“ budou až později. Rád nastíním aspoň některé z nich. Po mechanismu, který by automatizoval převody mezi mKONTem a eMAXem, byla docela velká poptávka, ale pro jeho zavedení je mimo jiné nutná ještě změna obchodních podmínek – zároveň musím dopředu upozornit, že nastavování této funkce bude probíhat vždy přes mLinku.

Mezi největší projekty patří úvěrové produkty pro mBUSINESS: zde je ovšem implementace do systémů Internetového bankovnictví jen jedním z prvních kroků – je nutné nastavit procesy schvalování, vytvořit nové obchodní podmínky, smlouvy, zajistit pravidelné reportování dat do příslušných institucí a podobně, takže zde jsme teprve na samém počátku.

Pro individuální klienty jsou pak určeny termínované vklady, ale ani toto téma ještě není úplně aktuální. Bude samozřejmě záležet na situaci na trhu, ceně peněz a dalších faktorech – nechceme nabízet produkt, který by pro vás nebyl skutečně zajímavý.

Výše popsané změny se – zejména ty okolo Internetového bankovnictví – týkají všech tří zemí a proto mezi nimi nenajdete některá z přání, která jsou specifické jen pro mBank.cz. Nejčastěji zmiňované jsou asi čtyři: trvalý příkaz s roční periodicitou, zlepšení v oblasti identifikace příchozích plateb, kontokorent a zahraniční platby.

Nejkomplikovanější oblastí jsou zahraniční platby – nicméně je asi na místě připomenout, že v případě plateb na zahraničních internetových obchodech se v naprosté většině případů NEJEDNÁ o převod na zahraniční účet – platíte kartou a to jde samozřejmě již nyní. Ke spuštění zahraničních plateb letos s největší pravděpodobností nedojde, ale bude se na nich intenzivně pracovat.

Před kontokorentem dostala přednost již zmiňovaná mPůjčka Plus, a to jak ve své předschválené verzi, tak následně schválená na základě příjmu či obratů na účtech. Ale s kontokorentem (zejména pro stávající Klienty) počítáme.

Zlepšení identifikace plateb je jednou z našich nejvyšších priorit ihned po releasu. Jsem v tomto ohledu optimista a věřím, že do konce prázdnin bude celá tato záležitost za námi. V otázce ročního trvalého příkazu jsme dlouho bojovali, protože celá řada našich kolegů považuje tento požadavek za banální, a argumentují, že jej lze jednoduše obejít i se stávajícími funkcemi. Ale povedlo se nám je přesvědčit, že to zvýší vaši spokojenost, takže i zde nebude třeba čekat do dalšího releasu. Nicméně do té doby bychom poradili toto řešení: existuje-li u vás potřeba platit stále stejnou částku rok co rok, po prvním zaplacení běžte do historie transakcí, dejte Provést znovu, nastavte si splatnost na datum posunuté o rok do budoucna. Je to stejně pracné, jako vyplnit příkaz k ročnímu trvalému příkazu a i efekt je totožný. Pokud jej příště nechcete potvrzovat SMS zprávou, můžete si vytvořit šablonu.

Věřím, že jsem odpověděl i na většinu připomínek z komentářů pod předchozím příspěvkem, máte-li další otázky nebo komentáře, těšíme se na ně.

Adam Zbiejczuk Adam Zbiejczuk / mBank
1. bankovní bloger v ČR
adam.zbiejczuk -zavináč- cz.mbank.eu