zpátky

Půjčka v insolvenci: Můžete si půjčit v insolvenci nebo s exekucí na krku?

 

Dostali jste se do situace, kdy nejste schopni řádně splácet své závazky? Zjistěte, co je exekuce, insolvence a jak to v takových případech funguje s půjčkami.

 

Co je exekuce?

Exekuce je právní proces, který umožňuje vymáhání pohledávek vůči dlužníkovi na základě rozhodnutí soudu nebo jiného právního titulu. Jde o jednu z forem vymáhání dluhu, kterou může použít věřitel (osoba nebo organizace, které půjčily peníze dlužníkovi) za účelem získání peněz, které mu dlužník dluží.

Exekuce může být prováděna exekutorem, což je osoba pověřená státem k výkonu exekučního řízení.

Exekuce může zahrnovat zabavení majetku dlužníka, jako jsou peníze na bankovním účtu, nemovitosti, movité věci (např. auta) nebo jiný majetek, který může být prodán, přičemž výnosy z prodeje budou použity k uspokojení pohledávky věřitele. Existují různé formy exekuce, včetně exekuce movitých věcí, exekuce nemovitostí, exekuce příjmů nebo exekuce bankovního účtu.

 

 

Co je insolvence?

Insolvence je právní stav, ve kterém se dlužník nachází, když není schopen splácet své dluhy nebo závazky včas a úplně. Jinými slovy, insolvence znamená, že dlužník není schopen uspokojit své finanční závazky vůči svým věřitelům ve stanovených lhůtách.

Insolvence může být buď dočasná, nebo trvalá a způsobují ji různé faktory, jako jsou finanční problémy, nepříznivé podnikatelské podmínky, neúspěch podnikání, nezaměstnanost, ztráta příjmu nebo příliš vysoké dluhy. Insolvence může postihnout jednotlivce, podnikatele nebo firmy.

Existují hned několik způsobů, jak se s exekucí vypořádat.

  1. Insolvenční řízení je soudní řízení, které je zahájeno na návrh dlužníka nebo věřitele a které může vést k restrukturalizaci dluhu, oddlužení nebo likvidaci majetku dlužníka za účelem uspokojení pohledávek věřitelů.
  2. Reorganizace je proces, který může umožnit dlužníkovi restrukturalizovat své dluhy, přeorganizovat svou činnost nebo s věřiteli vypracovat plán splácení za účelem dosažení finanční stability.
  3. Oddlužení je proces, který umožňuje dlužníkovi získat osvobození od svých dluhů, obvykle za podmínek stanovených soudem.
  4. Likvidace je proces, kdy je majetek dlužníka prodán a výnosy jsou použity k uspokojení pohledávek věřitelů.

Cílem insolvence je umožnit dlužníkovi zvládnout své finanční obtíže a dosáhnout dohod s věřiteli tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího uspokojení jejich pohledávek, a zároveň poskytnout dlužníkovi šanci začít znovu s čistým finančním štítem.

 

 

Mohu si půjčit během exekuce?

Jednoduchá odpověď zní ne. Všechny bankovní instituce musejí ze zákona prověřit, zda jste jako žadatel o půjčku schopen ji splácet. Exekuce je důkazem, že své závazky splácet nezvládáte.

V případě exekuce navíc můžete mít zablokovaný přístup k účtu. Tím pádem všechny finanční prostředky, které vám na běžný účet přijdou, ihned zabaví exekutor.

 

 

Jak se během exekuce dostat k penězům?

Pokud vám exekutor zablokoval účet, a vy tak nemáte přístup k žádným svým penězům, existuje řešení. Můžete banku požádat o vyplacení životního minima. Pokud finanční prostředky budou na účtu k dispozici, banka vám je vydá.

 

 

 

Mohu si půjčit během insolvence?

Jste-li v insolvenci, banky vám nepůjčí. Některé nebankovní společnosti by sice žádost o úvěr schválit mohly, ale rozumnější řešení je nepůjčovat si.

Nebankovní instituce mohou nabídnout nebonitním klientům (mezi něž se řadí právě i klienti v insolvenci) nevýhodné podmínky. Vysoký úrok a nepřiměřené poplatky tak mohou způsobit, že půjčku nebudete schopni splatit, což povede ke zrušení insolvence, a vy tak ztratíte možnost oddlužení.

 

 

Jak dlouho po exekuci nebo insolvenci si mohu opět půjčit?

Banky jsou v přístupu k půjčkám obezřetné. Abyste se opět stali důvěryhodným žadatelem, musíte alespoň 5 let po skončení insolvence nebo exekuce žít tzv. bez vroubku. To znamená řádně a včas splácet všechny své závazky včetně záloh na energie nebo faktur mobilních operátorů.

Mějte však na paměti, že uváznout v dluhové pasti je lehčí, než se zdá. Važte si toho, že se vám podařilo zbavit se těžkého břemene v podobě dluhů, a všechny budoucí závazky si pečlivě promýšlejte. O půjčky a jiné úvěry žádejte jen v případě, že je skutečně potřebujete k nákupu nezbytných věcí, a dopředu si dobře spočítejte, jak je budete splácet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie:

Produkty