Pro dům, byt, chatu nebo domácnost

Pojistěte si dům, byt, chatu i vaši domácnost.

Podle vašich požadavků

Rozsah pojištění i limity si zvolíte podle vašich požadavků.

Spoluúčast

Výši spoluúčasti
si určíte sami.

Pojištění na tržní cenu

Odpovědnost si můžete pojistit až do výše 50 000 000 Kč

Co je dobré vědět

Varianty pojistného krytí

Mini

Požár

Živel

Voda

-

-

-

-

Plus

Požár

Živel

Voda

Povodeň

Odcizení

Ostatní

-

Extra

Požár

Živel

Voda

Povodeň

Odcizení

Ostatní

Bonus

Tyto balíčky jsou přednastaveny, ale je možné sestavit i individuální balíček

 

  • Požár - požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, nadzvuková vlna, kouř, náraz vozidla

  • Živel- vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, sesuv půdy, zatečení atmosfér. srážek, lavina, zemětřesení, aj.

  • Voda - únik vody z vodovodního zařízení a nádrže, lom trubky, náklady na odstranění závady na vod. zařízení, ztráta vody

  • Povodeň - povodeň, záplava

  • Odcizení - krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus, násilné odcizení stavebních součástí aj.

  • Ostatní - rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, podpětí, nepřímý úder blesku, zkrat, porucha chladícího zařízení, poškození zateplení a oplocení živočichy, technická porucha stavebních součástí

  • Bonus - žolík (dorovnání rizik konkurenční nabídky), poškození náhrobků a hřbitovních pomníků, poškození porostů a zahradní architektury aj.

PLUS

Zahrnuje odpovědnost
- z činnosti v běžném občanském životě
- z vlastnictví nebo správy budovy a pozemku
- pronajímatele včetně odpovědnosti nájemce

-

EXTRA

- z činnosti v běžném občanském životě
- z vlastnictví nebo správy budovy a pozemku
- pronajímatele včetně odpovědnosti nájemce

- držitele hospodářských zvířat
- za škodu na cizí věci užívané
- z držení a provozování modelů a dronů

Základní asistence

Technická asistence (např. pomoc při havárii- instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenař, pokrývač...)

Právní asistence (např. poradenství při styku s úřady, soudem a jinými institucemi)

Rodinná a bytová asistence (např. zprostředkování hlídání dětí, nemohoucích, seniorů a členů domácnosti)

Základní asistence je automatickou součástí každého pojištění stavby nebo domácnosti

Připojištění

Pojištění prodloužené záruky (u domácích spotřebičů jako je lednice, pračka, myčka nádobí, trouba, televize, aj.)

Kyber & IT asistence (např. pomoc při napadení PC, zneužití dat z PC či online účtů)

Cyklo asistence (odvoz/oprava kola)

Rodinná právní asistence (např. dědictví, sousedské spory, nájemní spory)

Připojištění jsou volitelná, klient si může zvolit všechny nebo jen některá

 

Pojištění klíšťové encefalitidy

hospitalizace nebo smrt, pojistné plnění 50 000 Kč.

Pojištění úrazu „Kutil

pojištění trvalých následků úrazu s pojistnou částkou 1 000 000 Kč

 

Jak postupovat v případě pojistné události

V zájmu Vašeho pohodlí vám doporučujeme využít online hlášení pojistné události, případně můžete kontaktovat zákaznický servis UNIQA Pojišťovny (tel.: +420 488 125 125).

Kontakt na pojistitele

Pojistitelem je UNIQA pojišťovna, a. s.

IˇČO: 492 40 480, se sídlem

Evropská 810/136

160 00 Praha 6, Česká republika

Zákaznické centrum UNIQA pojišťovny, a.s.

Telefon: +420 488 125 125

E-mail: info@uniqa.cz

Web: www.uniqa.cz

Nejčastější dotazy