Výhody

Toto pojištění zajistí vaše závazky z hypotečního úvěru v případě neočekávaných životních situací, které mohou způsobit neschopnost úvěr splatit.

 • pojistíme nejen Vás, ale i ostatní žadatele a cena pojistného je stále stejná
 • jednoduše sjednáte při žádosti o úvěr

 

Jaká rizika pojištění kryje?

 • invalidita III. stupně z důvodu úrazu nebo nemoci
 • úmrtí z důvodu úrazu nebo nemoci

 

Jaká je výše pojistného?

Základní model pojistného:

 • Pro období prvních 24 měsíců pojistné je rovno 1,5 % z výše úvěru. Jak jej můžete uhradit?
  • Navýšit si požadovanou výši hypotečního úvěru, poplatek se tak rozloží do pravidelných měsíčních splátek.
  • K datu prvního čerpání může být pojistné automaticky strženo z osobního účtu mKonto hlavního žadatele
 • Následně od 25. měsíce pojistné odpovídá 0,025 % z nesplacené výše úvěru
  • Pojistné je strháváno v den pravidelné splátky hypotéky

 

Volitelný model pojistného pro LTV nad 80%:

 • Měsíční pojistné od počátku pojištění ve výši 0,05 % z nesplacené výše úvěru
  • Pojistné je strháváno v den pravidelné splátky hypotéky

Pojistná událost

 • u jednoho pojištěného žadatele pojišťovna hradí celou výši nesplaceného zůstatku ke dni pojistné události
 • u více pojištěných žadatelů pojišťovna hradí poměrnou část nesplaceného zůstatku ke dni pojistné události (2 pojištění = 50% zůstatku atd.)

Jak ohlásit pojistnou událost?

V zájmu vašeho pohodlí doporučujeme kontaktovat zákaznický servis MetLife Europe d.a.c. na tel.: +420 227 111 111, kde vám rádi poradí, které dokumenty doložit a jak je vyplnit.

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
klientsky.servis@metlife.cz