Jednoduše
Získáte ho jednoduše k úvěru

Pojištění si můžete sjednat spolu se žádostí o hypotéku.

Jistí vás i na internetu
Jistí vás, když je zle

Při zdravotních komplikacích si nemusíte dělat starosti ještě se splácením hypotéky.

Chrání víc než jen kartu
Placení bude bez starostí

Úhrada pojistného probíhá automaticky spolu se splátkou hypotéky.

Jaká rizika pojištění kryje?

  • Invalidita III. stupně z důvodu úrazu nebo nemoci
  • Úmrtí z důvodu úrazu nebo nemoci

 

Jaká je výše pojistného?

V základním modelu činí pojistné na prvních 24 měsíců 1,5 % z výše úvěru. Můžete ho zaplatit dvěma způsoby:

1. navýšíte si úvěr a pojistné se rozloží do měsíčních splátek,

2. nebo ho zaplatíte naráz ze svého mKonta k datu prvního čerpání hypotéky.

 

Od 25. měsíce pak pojistné činí 0,025 % z nesplacené výše úvěru.

Ve volitelném modelu u LTV nad 80 % lze platit měsíční pojistné od začátku ve výši 0,05 % z nesplacené výše úvěru. Pojistné budeme strhávat spolu s pravidelnou splátkou hypotéky.

Pojistná událost

  • U jednoho pojištěného žadatele pojišťovna hradí celou výši nesplaceného zůstatku ke dni pojistné události
  • U více pojištěných žadatelů pojišťovna hradí poměrnou část nesplaceného zůstatku ke dni pojistné události – pokud se například něco stane jednomu ze dvou pojištěných, pojišťovna zaplatí 50 % zůstatku

Jak ohlásit pojistnou událost?

V zájmu vašeho pohodlí doporučujeme kontaktovat zákaznický servis MetLife Europe d.a.c. na tel.: +420 227 111 111, kde vám rádi poradí, které dokumenty doložit a jak je vyplnit.

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
klientsky.servis@metlife.cz

Nejčastější dotazy