Proč se pojistit?

52 % obyvatel České republiky udrží svůj životní standard v případě výpadku příjmů pouze 3 měsíce. Dopřejte si jistotu, která vás zabezpečí. Pojištění schopnosti splácet si můžete zřídit k jakékoli naší kreditní kartě.

 

Snadná aktivace – ve svém internetovém bankovnictví (v sekci Supermarket – Pojištění), prostřednictvím mLinky (222 111 999) či při žádosti o kreditní kartu

Soubory pojištění

Základní

Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru kryje případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti.

 

 

Komplexní

Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru kryje případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

Úplný výčet krytí a podmínky pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. MBK 1/2010 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010

 

Jak dlouho trvá pojištění?

Řádně sjednané pojištění je platné po celou dobu trvání platnosti úvěrového účtu, vznikem pojistné události v případě invalidity III. stupně či úmrtí pojištění zaniká.

Jaké jsou poplatky pojištění schopnosti splácet?

Typ pojištění

Poplatek

Základní

0,29 % z výše dlužné částky na konci zúčtovacího období.

Komplexní

0,49 % z výše dlužné částky na konci zúčtovacího období.

Poplatek je počítán z výše aktuálního nesplaceného zůstatku kreditní karty a je účtován na konci zúčtovacího období, tzn. jednou měsíčně. Pokud jste v daném účtovacím období nečerpali prostředky z kreditní karty, tedy aktuální nesplacený zůstatek úvěrového účtu kreditní karty je nulový, poplatek Vám není účtován.

 

Pojistné plnění

  • Po dobu trvání pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 30 dní, hradí pojišťovna povinné minimální měsíční splátky, a to až po dobu 12-ti po sobě jdoucích měsíců. Výplatou pojistného pojištění nezaniká.
  • Při invaliditě III. stupně a úmrtí uhradí pojišťovna zbývající dlužnou část nesplaceného finančního závazku, a to až do výše 2 000 000 Kč. Vznikem pojistné události pojištění zaniká.
  • Po dobu trvání ztráty zaměstnání, která trvá minimálně 60 dní, hradí pojišťovna povinné minimální měsíční splátky, a to až po dobu 6-ti po sobě jdoucích měsíců. Výplatou pojistného pojištění nezaniká.

 

Jak ohlásit pojistnou událost?

Nárok na pojistné plnění je nutné uplatnit vyplněním formuláře „Oznámení pojistné události“.

Vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady zašlete na níže uvedenou zasílací adresu.

V zájmu vašeho pohodlí doporučujeme, abyste nejdříve kontaktovali zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s., tel.: +420 234 240 234, kde vám rádi poradí, které dokumenty doložit a jak je vyplnit.

 

Kontaktní údaje pojišťovny a zákaznický servis

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Boudníkova 2506/1,
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420 234 240 234
Provozní doba: po-pá: 8 - 18 hod
E-mail: czinfo@cardif.com

Kde můžete požádat

Vyplňte žádost v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci.

Navštívit nás můžete na kterékoliv pobočce po celé České republice. Pro vyřízení je nutné mít s sebou občanský průkaz.

Zavolejte na telefonní číslo 222 111 999 a naši operátoři vám se vším pomůžou.

Nejčastější dotazy