Proč je pojištění schopnosti splácet důležité?

 • 52 % obyvatel České republiky udrží svůj životní standard v případě výpadku příjmů pouze 3 měsíce.
 • Poskytuje jistotu zabezpečení.

Soubory pojištění

 • Základní
  Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru kryje případ smrti, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti.

 • Komplexní
  Pojištění schopnosti splácet splátky úvěru kryje případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

 

Úplný výčet krytí a podmínky pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. MBK 1/2010 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010

Jak dlouho trvá pojištění?

Řádně sjednané pojištění je platné po celou dobu trvání platnosti úvěrového účtu, vznikem pojistné události v případě invalidity III. stupně či úmrtí pojištění zaniká.

Pojistné plnění

 • Po dobu trvání pracovní neschopnosti, která trvá minimálně 30 dní, hradí pojišťovna povinné minimální měsíční splátky, a to až po dobu 12-ti po sobě jdoucích měsíců. Výplatou pojistného pojištění nezaniká.
 • Při invaliditě III. stupně a úmrtí uhradí pojišťovna zbývající dlužnou část nesplaceného finančního závazku, a to až do výše 2 000 000 Kč. Vznikem pojistné události pojištění zaniká.
 • Po dobu trvání ztráty zaměstnání, která trvá minimálně 60 dní, hradí pojišťovna povinné minimální měsíční splátky, a to až po dobu 6-ti po sobě jdoucích měsíců. Výplatou pojistného pojištění nezaniká.

 

Postup v případě pojistné události

V zájmu Vašeho pohodlí doporučujeme nejdříve kontaktovat zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny (tel.: +420 234 240 340), případně můžete využít online hlášení pojistné události.

 

 

Kontaktní údaje pojišťovny a zákaznický servis

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Boudníkova 2506/1,
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420 234 240 340
Provozní doba: po-pá: 8 - 18 hod
E-mail: czinfo@cardif.com

Nejčastější dotazy