Účet pro podnikatele mKonto Business

Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0,0 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

22 % p.a.

Účet pro podnikatele mKonto Business s Povoleným přečerpáním

Úroková sazba Povoleného přečerpání

13 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

22 % p.a.

Spořící účet pro podnikatele eMax Business

Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0,01 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

22 % p.a.

Účet pro internetové obchody mKonto Business se službou mTransfer

Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

zákonný úrok z prodlení