Důvody pro ukončení smlouvy z naší strany

Smlouvu můžeme vypovědět, například když:

  • nezaplatíte svůj dluh včas
  • záměrně nás uvádíte v omyl (třeba tím, že předkládáte nepravdivé prohlášení o svých příjmech)
  • využíváte úvěr k jinému než určenému účelu (v případě účelových úvěrů)

Všechny důvody pro ukončení smlouvy najdete ve smlouvě nebo v předpisech svého úvěrového produktu. Pokud vypovíme vaši smlouvu, musíte splatit celou dlužnou částku ve stanovené lhůtě.

Co se stane, když přestanete splácet svůj dluh

  • ukončíme vaši úvěrovou smlouvu
  • předáme správu smlouvy do advokátní kanceláře
  • zahájíme exekuční řízení
  • pokud je vaše půjčka zajištěna majetkem třetí osoby, zahájíme proti této třetí osobě také soudní a exekuční řízení

Jste pozadu se splácením? Neváhejte a kontaktujte nás

Telefonicky

+420 234 102 531
(v pracovní dny od 8.00 do 16.30)

Poštou
Online

Spojte se s námi v appce nebo v internetovém bankovnictví.

Související odkazy