Více informací o PIN kódu

PIN kód (z anglického „personal identification number“) slouží jako numerický kód pro autentifikaci uživatele se systémem.

 

PIN kód, který používáte na ověřování transakcí, se nachází:

 1. v bankovním systému
 2. na čipu platební karty

 


Jak probíhá ověřování PIN kódu
 1. Online – PIN kód se ověřuje přímo v bankovním systému. Autorizační požadavek, který je zasílán do bankovního systému, obsahuje kromě údajů o transakci také ověření PIN kódu.
 2. Offline – PIN kód se ověřuje přímo na čipu karty. Autorizační požadavek se do bankovního systému zašle pouze v případě správně zadaného kódu, a už neobsahuje verifikaci konkrétního bezpečnostního prvku.

 

 

Sjednocení PIN kódu na čipu karty s PIN kódem v bankovním systému
 • Když si nastavujete nebo měníte PIN prostřednictvím internetového bankovnictví, mLinky nebo mobilní appky, PIN se nastaví v bankovním systému, ale na čipu karty zůstává ještě původní PIN. Nový PIN se na čip karty zapíše až uskutečněním online transakce.Takovou transakcí tedy aktualizujete PIN i na čipu karty a původní PIN je nahrazený novým.
 • Online transakce jsou ty, které okamžitě ověřují správnost PIN kódu v bankovním systému. Patří mezi ně použití karty v jakémkoli čipovém bankomatu, například při zjišťování zůstatku na účtu, případně při výběru hotovosti . K nahrání PIN kódu na čip dojde také při zamítnutí transakce z důvodu nedostatku prostředků na účtu při platbě u obchodníka. PIN se naopak nenahraje, když je transakce ověřená pomocí magnetického proužku.

 

 
Aktualizovali jste si PIN kód, na čipu ale máte ještě původní PIN a...
 • platíte na terminálu s verifikací PIN kódu online - terminál se v takovém případě spojí s bankovním systémem, ten vyšle požadavek na aktualizaci a nový PIN kód se nahraje na čip karty
 • platíte na terminálu s verifikací PIN kódu offline – terminál ověří zadaný PIN kód s původním PIN kódem na čipu karty. Protože se tyto kódy neshodují, terminál třikrát po sobě nový PIN odmítne. Při třetím zadání dojde k ověření PIN kódu online - terminál zašle požadavek o autorizaci v bankovním systému a poté se nový PIN kód nahraje na čip karty

 

 

Zablokování a následné odblokování PIN kódu

Může se stát, že i když si svůj PIN kód pamatujete, při platbě na terminálu jej uvedete 3x nesprávně.  Z bezpečnostních důvodů bude v takovém případě váš PIN zablokovaný ale nemusíte se bát, že byste s kartou už nikdy nemohli platit. Stačí po půlnoci, už se správným PIN kódem, zaplatit znovu a karta bude odblokována.

 

 


Změna PIN kódu

Změnu PIN kódu na kartě můžete provést kdykoli, například když máte podezření, že ho zná ještě někdo jiný, omylem jste jej zablokovali /viz odstavec výše/ nebo jste ho jen jednoduše zapomněli.  PIN kód na své kartě pak můžete změnit:

 • v mobilní aplikaci v části Finance> Karty. Po kliknutí na vybranou kartu zvolíte tlačítko "Více" a následně "Změnit PIN".
 • v internetovém bankovnictví v sekci Moje karty> Nastavení> Nastavení PIN kódu.
 • prostřednictvím bankomatu.

 

Po každé změně PIN kódu doporučujeme udělat tzv. online transakci, ideálně v bankomatu. Na platebních terminálech u obchodníků se totiž může stát, že budou pracovat v tzv. offline režimu a provedenou změnu nemusí zaregistrovat. Platba s novým PIN kódem nebude v takovém případě akceptována.