mHypotéka Light

Hypotéka bez zbytečných poplatků a s úrokem

1,54 % p.a.

 

 
 

V čem je mHypotéka Light výhodná?

 • Vyřízení a poskytnutí hypotéky zdarma
 • Založení a vedení úvěrového i osobního účtu zdarma
 • Elektronické výpisy z účtu zdarma
 • Možnost mimořádných splátek do 20% jistiny úvěru ročně zdarma
 • Garance výše úrokové sazby po dobu 30 dnů počínaje podpisem žádosti o hypotéku zdarma

O hypotéce

Hypotéka je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti a to i rozestavěné, která se nachází na území České republiky. V případě účelové hypotéky si částku zaplacenou na úrocích můžete snadno odečíst ze základu daně z příjmů fyzických osob a to až do výše 300 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak čerpáte hypotéku?

 • Čerpání provádíme již na základě návrhu na vklad zástavního práva
 • První 3 čerpání jedné hypotéky jsou bez poplatku

 

Jak splácíte hypotéku?

 • Splátky jsou automaticky inkasovány z osobního účtu mKonto hlavního žadatele
 • Vaše měsíční splátky mohou být stejné (anuitní) nebo klesající (degresivní)

 

O mimořádných splátkách

 • Do 20 % z výše roční jistiny zdarma
 • Nad 20 % z výše roční jistiny 5 % z částky převyšující 20 % roční jistiny

Více o mimořádných splátkách

Zajištění

Hypotéka musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Zástavní nemovitost může být předmětem účelu úvěru, takže můžete ručit kupovaným bytem, domem nebo rozestavěnou nemovitostí.

Požadavky na zástavní nemovitost

 • Zástavní nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele o hypotéku (kromě zrychleného refinancování – Refinancování 24).
 • Akceptujeme nový odhad nemovitosti až 6 měsíců starý. 
 • Pro vyhotovení nového odhadu vám odhadce přidělí vaš bankovní poradce.
 • Pro Refinancování je možné použít původní odhad starý až 6 let.
 • Zástavní nemovitost musí být pojištěna a pojištění musí být také vinkulováno ve prospěch banky.

Více o zajištění zástavní nemovitosti.

 

 
 

Pojištění k hypotéce

Život přináší i neočekávané situace, které mohou způsobit neschopnost úvěr splatit. S pojištěním k hypotéce však můžete být v klidu, protože vaše závazky k hypotečnímu úvěru budou zajištěné.

 • Při sjednání pojištění získáte slevu 0,25 % z platné úrokové sazby po dobu trvání hypotéky
 • Pojistné může být k datu prvního čerpání automaticky strženo z osobního účtu mKonto hlavního žadatele
 • Výši pojistného vám můžeme navýšit požadovanou výši hypotečního úvěru. Poplatek se tak rozloží do pravidelných měsíčních splátek

 Více informací o pojištění k hypotéce.

 

Úrokový lístek

Hypoteční úvěr mHypotéka Light pro účelové úvěry

mHypotéka Light

Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.

Doba fixace

Výše LTV

Zvýhodněná sazba

1 rok 0% - 84% 1,54% p.a.
85% - 100% 2,24% p.a.*
2 roky 0% - 84% 2,84% p.a.
85% - 100% 3,09% p.a.*
3 roky 0% - 84% 1,54% p.a.
85% - 100% 2,24% p.a.*
4 roky 0% - 84 2,54% p.a.
85% - 100% 2,79% p.a.*
5 let 0% - 80% 1,74% p.a.
85% - 100% 2,44% p.a.*

Úrokové sazby zahrnují slevy z úrokové sazby:
Sleva za pojištění schopnosti splácet od mBank: 0,25%
Sleva za obrat na účtu mKonto (ve výši 15 000 Kč): 0,50%

* V případě, že klient nevyužije pojištění schopnosti splácet od mBank, k úrokové sazbě se připočítá přirážka 2% p.a.

Hypoteční úvěr mHypotéka Light pro neúčelové úvěry

 

mHypotéka Light pro neúčelový hypoteční úvěr s fixní úrokovou sazbou (včetně konsolidace)

Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro dané fixační období při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.

Doba fixace

Výše LTV

Úroková sazba

1 rok 0% - 50% 2,89% p.a.
51% - 65% 2,89% p.a.
66% - 75% 3,29% p.a.
3 roky 0% - 50% 2,99% p.a.
51% - 65% 2,99% p.a.
66% - 75% 3,39% p.a.
5 let 0% - 50% 3,89% p.a.
51% - 65% 3,89% p.a.
66% - 75% 3,99% p.a.

Hypoteční úvěr mHypotéka Light - úroky z prodlení

mHypotéka Light

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti zákonný úrok z prodlení

 Při účelových HU s nestandardní nemovitostí s LTV 66% až 80% je přirážka k úrokové sazbě 0,3%

Aktuální úrokové sazby mHypotéky Light v PDF

Vysvětlivky

Variabilní úroková sazba se skládá z referenční úrokové sazby PRIBOR 1M a marže stanovené ve smlouvě. Marže je garantovaná pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru, při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek. Úroková sazba je měsíčně měněna dle aktuální sazby PRIBOR 1M.

Sazba PRIBOR 1M vychází ze sazby, kterou stanoví ČNB. mBank na základě obchodních podmínek při výpočtech počítá se základnou 365 dní v roce, zatímco ČNB využívá základnu 360 dní. Proto je naše sazba PRIBOR 1M odlišná od sazby uvedené na stránkách ČNB.

Konkrétní výpočet je tedy PRIBOR 1M (ČNB) / 360 * 365.

Každý měsíc je porovnáván PRIBOR 1M platný dva pracovní dny před začátkem následujícího kalendářního měsíce s aktuální referenční sazbou PRIBOR 1M. Ke změně úrokové sazby dojde v případě, kdy je rozdíl mezi jednotlivými sazbami PRIBOR 1M 0,1 % a více. V případě změny úrokové sazby se změna úročení hypotečního úvěru provede ke dni následující měsíční splátky, která je splatná po dni vykonání porovnání.
Stávající klienti mají v případě variabilní úrokové sazby garantovánu výši úrokové sazby jako aktuální PRIBOR 1M + marže uvedená ve smlouvě.
V tabulce jsou uvedeny úrokové sazby pro nové klienty.
Pro všechny hypoteční úvěry uzavřené do 30. 9. 2010 se nadále používá referenční úroková sazba PRIBOR 3M.

LTV (Loan to Value): Poměr výše úvěru vůči odhadní ceně nemovitosti (100% LTV = dostanete úvěr v hodnotě plné odhadní ceny zastavované nemovitosti).

 

Sazebník

Sazebník poplatků pro mHypotéku Light (platný od 1. 3. 2015)

 

- Zpracování žádosti, poskytnutí a vedení úvěru je zdarma.

- Mimořádná splátka části nebo celé hypotéky při konci fixace, změna délky fixace při konci fixace či změna fixní sazby za variabilní při konci fixace, nebo změna variabilní úrokové sazby na sazbu fixní je zdarma.

 

1. Správa úvěru
Poplatek

a) Zpracování žádosti a vyhotovení smluvní dokumentace - změna zástavy

4 000 Kč

b) Zpracování žádosti a vyhotovení smluvní dokumentace - jiné důvody

3 000 Kč

c) Zpracování žádosti a vyhotovení smluvní dokumentace - odklad splátek jistiny

1 000 Kč

d) Čerpání čtvrté a každé další tranše

500 Kč

 

2. Mimořádne splacení úvěru
Poplatek

a) Mimořádná splátka části nebo celé mHypotéky Light s variabilní/fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace1

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
5 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

b) Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHypotéky Light uzavřené do 31.12.2010 s variabilní/fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
5 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

c) Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHypotéky Light (podléhající ZoSÚ) uzavřené od 01.01.2011 s variabilní/fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace2,3

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
max. 0,5 % / 1% překračuje-li mimořádná splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

Poznámka:
1) Mimořádná splátka části nebo celého zůstatku mHypotéky Light nemá vliv na fixační lhůtu. Výpočet mimořádné splátky v % je proveden ze součtu všech mimořádných splátek za období 12 měsíců od poslední aktualizace nesplacené jistiny v poměru k výši této aktuální nesplacené jistiny (součet splátek/výše jistiny). Nesplacená jistina se v prvním roce rovná částce prvního čerpání a aktualizuje se každých 12 měsíců.
2) Činí-li doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru méně než jeden rok, výše poplatku nepřekročí 0,5 % z předčasně splacené jistiny úvěru; činí-li tato doba více než jeden rok, výše poplatku nepřekročí 1 % z předčasně splacené jistiny úvěru.
3) ZoSÚ znamená Zákon o spotřebitelském úvěru.

 

3. Pojištění Credit Life
Poplatek

a) Jednorázový poplatek za za životní pojištění k hypotečnímu úvěru (za prvních 24 měsíců)

1,5 % ze schválené výše úvěru za první 2 roky

b) Měsíční poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru (platný od 25. měsíce splácení úvěru)

0,025 % z aktuální výše nesplacené jistiny