Vítejte v mBank

Kdo jsme a jak se lišíme od ostatních?

 
 
 

mBank do České republiky přišla v listopadu 2007. Jako první banka zákazníkům přinesla zcela nový samoobslužný model, při kterém si zákazník spravuje své každodenní bankovní operace sám. Zákazníci obsluhují svůj účet přes internetové a telefonické bankovnictví. Pobočky slouží hlavně jako poradenská centra nebo místa pro sjednání hypotéky.

Tento model nám umožnil nabídnout zákazníkům nejvyužívanější bankovní služby zcela zdarma. mBank tak přístupem ke svým zákazníkům způsobila v bankovním sektoru skutečnou revoluci a  v současné době se mBank s více než půl milionem zákazníků řadí mezi nejvýznamnější české banky.

Nová platforma internet bankingu, kterou jsme zavedli na začátku roku 2014, dokázala, že pro klienta nepřináší jen cenové výhody, ale pomáhá mu zvyšovat a udržovat si úroveň „finančního sebevědomí“ neboli schopnosti řídit své vlastní finance.

mBank nabízí produkty a služby, které zákazníci nejvíce  potřebují, za atraktivní ceny a zároveň pohodlným a přátelským způsobem. Nabídka zahrnuje všechny důležité produkty pro retailový segment – osobní účet, spoření, kreditní karty, hypotéky a spotřebitelské úvěry,  ale i  pro živnostníkyvýhodný účet, spoření, podnikatelský úvěr ve formě povoleného přečerpání neboli kontokorentu a další.

mBank je mobilní a maximálně výhodná

Vznik mBank a její příchod na český a slovenský trh v roce 2007 znamenal revoluci v bankovním světě. Zákazníci si uvědomili, že i banka může být vstřícná, transparentní a přátelská. Tato filosofie mBank společně s přístupnými a srozumitelnými službami oslovila v Polsku, v ČR a na Slovensku již více než 7 milionů zákazníků a mBank se stala jednou nejúspěšnějších značek finančních služeb v regionu. V červnu 2013 zahájila mBank v Polsku projekt Nová mBank, který spočíval v zavedení revolučního internetového bankovnictví, změně firemního loga a designu a v neposlední řadě ve změně názvu mateřské BRE Bank S.A. na mBank S.A. V České republice a na Slovensku prošla mBank touto největší změnou ve své historii v únoru 2014.

 

 

Internetové bankovnictví nové generace

Svět technologií a internetu se neustále vyvíjí a posouvá své hranice a internetové bankovnictví je jeho součástí. Na jeho vývoji se podílelo více než 300 zaměstnanců mBank ve spolupráci s globálními partnery. Výsledkem jejich práce je inovativní, uživatelsky přívětivé a snadno ovladatelné prostředí s desítkami nových funkcí a vylepšení, které se radikálně odlišuje od dosud používaných tabulkových přehledů.

 

 

Nové logo a firemní design

Revoluční změny v internetovém bankovnictví se staly příležitostí ke komplexnímu osvěžení firemní identity. mBank představila nové logo, ale i nové webové stránky.  Homepage mBank připomíná spíše internetový e-shop. Odvážný koncept nového loga připomínajícího čárový kód je z dílny agentury BNA. Barvy vychází s původního loga s kytičkou. Výhodou nového loga je jeho dynamičnost a schopnost přizpůsobit se konkrétní situaci či produktu.

 

mBank v mobilu 2.0

V prosinci 2014 mBank přinesla jedinečnou bankovní aplikaci pro mobilní telefony. Ta využívá grafické rozhraní, se kterým polská mBank S.A. sesbírala nejedno světové ocenění. Aplikace umožňuje přístup k běžným i spořicím účtům a úvěrovým produktům nebo k platbám, ale i možnost zkontrolovat zůstatek ještě před přihlášenímnnebo díky inteligentnímu vyhledávání jednoduše zkontrolovat pohyby na účtu. Vše je podřízeno intuitivnímu ovládání. Při převodech prostředků zákazník ani nemusí znát číslo účtu příjemce – peníze může poslat na telefonní číslo.

mBank S.A.

mBank působí v České republice na základě tzv. evropského pasu pro podnikání v bankovním sektoru. Je obchodní značkou mBank S.A., dříve BRE Bank S.A., která v 25. listopadu 2013 sloučila své aktivity pod jednu střechu a přijala jméno své nejúspěšnější
značky - mBank S.A. V současnosti její služby využívá 3,6 milionu zákazníků, což ji řadí mezi přední finanční společnosti ve Střední Evropě. mBank S.A. je součástí skupiny Commerzbank, jedné z největších finančních skupin v Evropě.

V České republice došlo k přejmenování z BRE Bank SA na mBank S.A. k  1. lednu 2014.

 

Obchodní jméno: mBank S.A., organizační složka
Kód banky pro účely platebního styku: 6210
Sídlo (není obchodní místo): Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8

mBank S.A. se sídlem Senatorska 18, Varšava, REGON: 001254524, zapsaná v KRS u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, podnikající v České republice prostřednictvím mBank S.A. organizační složky, IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319.

Otevřeně a nablízku

mFórum

mFórum slouží pro komunikaci klientů s mBank i mezi sebou navzájem. Zákazníci zde mohou mezi sebou diskutovat, sdělovat si zkušenosti, navzájem si radit a aktivně se účastnit vývoje mBank. Kritické příspěvky necenzurujeme, ale snažíme se z nich poučit.  V současné době je moderátorem mFóra za mBank Jan (Honza) Molina a za mRadu PD. (od 3. 9. 2013)

mBlog

Na blogu se klienti dozvědí novinky z banky, naleznou zde nejrůznější upozornění a další užitečné informace. I zde mají možnost přikládat k jednotlivým blogům své komentáře a komunikovat tak s bankou nebo mezi sebou navzájem.

mRada

mRada je skupina vybraných zákazníků, kteří se zajímají o fungování a vývoj banky a pomáhají svými připomínkami a názory v rozvoji mBank.

mBank není jen bankou, ale změnou způsobu uvažování

Nejsme jen další v řadě, naším cílem je měnit vnímání banky jako instituce, vytvořit prostředí, ve kterém si může klient sám vybrat způsob správy svých peněz a podílet se na jeho rozvoji.
Neslibujeme, že u nás najdete vše, co se kdy ve světě financí objevilo, ale nabízíme to nejpodstatnější:
služby s velmi dobrou cenou na trhu při zachování vysoké kvality. Vytváříme takové podmínky, abyste se o své finance mohli starat sami a s maximálním pohodlím.

mBank je:

 

Ocenění

 

mBank sklidila během svého relativně krátkého působení na české bankovní scéně již celou řadu zajímavých ocenění. Všem, kteří jste pro nás hlasovali v různých soutěžích, děkujeme a doufáme, že i nadále zůstanete spokojenými klienty mBank.


 

 

Prohlášení FATCA

Prohlášení o tzv. FATCA statusu mBank S.A., organizační složky mBank S.A., organizační složka je plně v souladu s požadavky amerického  daňového zákona FATCA.

mBank S.A., organizační složka se zaregistrovala u amerického daňového úřadu jako reportující zahraniční finanční instituce podle Modelu 1 mezivládní smlouvy (IGA).

Identifikační číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer), přiřazené mBank S.A., organizační složce, je: T2B1ED.00000.BR.203

 

FATCA Statement – mBank S.A., organizační složka mBank S.A., organizační složka is fully compliant with FATCA.

mBank S.A., organizační složka has registered with the U.S. Internal Revenue Service (IRS) as a Reporting FFI covered by an IGA Model 1.

The GIIN (Global Intermediary Identification Numer) assigned to mBank S.A., organizační složka is: T2B1ED.00000.BR.203

 

Common Reporting Standard

V zájmu boje proti daňovým únikům a s cílem ochránit integritu daňových systémů, zavádějí vlády po celém světě nový požadavek na shromažďování informací a podávání zpráv pro finanční instituce, který je známý jako společné výkaznictví (dále jen "CRS").

Předmětem hlášení budou údaje o fyzických a právnických osobách s bydlištěm/sídlem v jiné zemi než je Česká republika (obecněji tzv. daňovými nerezidenty), kteří jsou majiteli finančních účtů v České republice; informace o těchto finančních účtech budou vyměňovány vzájemně mezi daňovými správami jednotlivých zemí prostřednictvím lokálních finančních institucí.

Primárně se CRS týká depozitních účtů (běžný účet, spořící či termínovaný účet) a investičních produktů. V souladu s CRS je mBank povinna identifikovat Vaše daňové rezidentství (to se obvykle nachází v místě registrace k platbě daně z příjmu), přičemž bude vycházet z informací, které jste již dodali, popřípadě Vás požádá o další podrobnosti.

Daňové rezidentství se obvykle nachází v místě registrace k platbě daně z příjmu, tedy daňovým rezidentem je ta osoba, která má na území států, kde dojde k zaplacení daně bydliště nebo se v zemi zdržuje déle než 183 dní v kalendářním roce. Daňový rezident má zde neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.