Přehlednější a jednodušší internetové bankovnictví
Tato zpráva byla vygenerována automaticky, neodpovídejte na ni, prosím. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte naši mLinku na telefonním čísle 222 111 999.
Neradi voláte? Nevadí! Naši operátoři vám rádi pomohou prostřednictvím chatu v internetovém bankovnictví. Další způsoby jak nás kontaktovat najdete zde.
Možnosti odhlášení obchodních sdělení mBank a více informací o ochraně vašich osobních údajů najdete zde.

Připomínáme, že mBank prostřednictvím e-mailu nikdy nepožaduje heslo, osobní údaje, čísla karet a PIN kódy, ani neposílá odkazy na stránky, kde je nutné tyto údaje doplnit.
mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS) Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, s úplně splaceným základním kapitálem, jehož hodnota k 1. 1. 2020 je 169.401.468 PLN, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 58319.